Isplati li se kupiti suteren, gdje, kakav i po kojoj cijeni?

pdf_file (7)