Formula za sreću... povoljan stan + povoljan kredit | Euro-interijeri

Formula za sreću… povoljan stan + povoljan kredit

I ovo smo ljeto za Kupce naših stanova, u suradnji sa Zagrebačkom bankom, pripremili najpovoljniji kredit na tržištu kredita, a sve to kako bi financiranje Vašeg novog doma bilo bez stresa i sa čim manje financijskog opterećenja.

U nastavku Vam donosimo nove, povoljne uvjete koji traju do 30.9.2016.

  • stambeni krediti odobravaju se u kunama
  • kamatna stopa je fiksna prvih 5 godina i iznosi 4,25%, a nakon toga je promjenjiva (6M NRS1 za HRK (1,37%) + 3,33%) te iznosi 4,70% za neklijente (EKS 4,57%) odnosno 4,45% za klijente Banke (EKS 4,44%)
  • maksimalni iznos kredita je HRK 2.000.000
  • maksimalni rok otplate kredita je 30 godina
  • ne naplaćuje se naknada za obradu kreditnog zahtjeva
  • instrument kreditne zaštite je zalog na nekretnini u omjeru 1:1,uz policu osiguranja nekretnine od požara i policu osiguranja korisnika kredita od posljedice nesretnog slučaja
  • procjena vrijednosti nekretnine je obavezna za sve nekretnine
  • mogućnost otplate kredita u anuitetima ili ratama
  • kredit se može uvećati do 5% iznosa kupoprodajne cijene, koji se isplaćuje na račun korisnika kredita za potrebe npr. plaćanja poreza, opremanja stana i sl.
  • Za rođenje djeteta, kao poticaj mladim obiteljima, Zagrebačka banka daje mogućnost ugovaranja odgode otplate (moratorija) maksimalno do 18 mjeseci bez plaćanja kamate, jednom tijekom otplate kredita.

Odobravanje kredita po uvjetima iz ove Ponude moguće je samo za stambene nekretnine iz NAŠEG portfelja, što klijent dokazuje Potvrdom o rezervaciji nekretnine. Potvrda mora imati potpis i pečat Agencije Euro-interijeri.

Napomena: ponudu nekretnina koje se mogu financirati kreditom prepoznati ćete po crvenom krugu objavljenom uz svaku nekretninu iz naše ponude.

 

Uvjeti stambenog kredita iz ponude Uđite na prava vrata