POREZ NA PROMET NEKRETNINA | Euro-interijeri

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Zbog svakodnevnih pitanja Kupaca koliki je porez na promet nekretnina, kako, kome i kada se plaća, ovdje Vam dajemo detaljan odgovor.
1. Koliki je porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?
Porez na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj oporezuje po jedinstvenoj poreznoj stopi od 3% od ukupne ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine.
2. U kojem se roku mora platiti porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?
Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora Javni bilježnik će po službenoj dužnosti prijaviti kupovinu nadležnoj poreznoj upravi, i to u roku od 30 dana računajući od dana ovjere Ugovora. Kupac je također dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja iz nadležne Porezne uprave platiti porez, a ako ga u tom roku ne plati, Porezna uprava zaračunava kamate za svaki dan prekoračenja roka.
I za kraj. . . Ukinuta je zakonska olakšica za kupnju prve nekretnine, te svaki Kupac podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina!
Za više savjeta posjetite www.euro-interijeri.hr
Prodajete, kupujete, iznajmljujete, unajmljujete, slobodno nas kontaktirajte na:  kontakt@euro-interijeri.hr

Nazovite odmah 091 3730 099  

Upoznajte nas http://www.euro-interijeri.hr/
Dijeljenje posta