Započeo pilot projekt e-upis u zemljišne knjige

Započeo pilot projekt e-upis u zemljišne knjige

e-knjige

Započeo pilot projekt e-upis u zemljišne knjige
e-knjige
U srijedu, 15. veljače 2017. godine započeo je pilot projekt podnošenja prijedloga za upise u zemljišne knjige elektroničkim putem u Osijeku i Velikoj Gorici (e-upis).
Pilot projekt e-upis u zemljišne knjige (podnošenje prijedloga za upise u zemljišne knjige elektroničkim putem) traje 30 dana, a u njemu sudjeluju zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Osijeku i zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Velikoj Gorici te javni bilježnici i odvjetnici u Osijeku i Velikoj Gorici, imenovani od strane Hrvatske javnobilježničke komore i Hrvatske odvjetničke komore.

Prijedlog za upis u zemljišne knjige podnosit će javni bilježnici i odvjetnici, a uvođenjem e-upisa u zemljišne knjige želi se ubrzati postupak i olakšati građanima korištenje svih postupaka.
Uvođenjem e-upisa u zemljišne knjige omogućit će se građanima da, nakon što potpišu primjerice kupoprodajni ugovor i ovjere ga kod javnog bilježnika, ugovor putem javnog bilježnika ili odvjetnika internetom proslijede na provedbu u zemljišnoknjižni odjel općinskog suda (gruntovnicu), umjesto dosadašnjeg da ugovor osobno nose u zemljišnoknjižni odjel općinskog suda. Nakon što zemljišnoknjižni odjel općinskog suda zaprimi zahtjev za upis i provede ga, zemljišnoknjižni izvadak građani mogu dobiti kod javnog bilježnika ili odvjetnika.

U pilot projektu radi se na produkciji ZIS-a (Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra). Riječ je o redovnim predmetima koji će se elektronički zaprimati u zemljišnoknjižnom odjelu i imat će punu funkcionalnost.

Kroz pilot projekt očekuje se prikupljanje eventualnih primjedbi i komentara na aplikaciju elektroničkog podnošenja prijedloga kako bi od 15. ožujka 2017. godine ovakav način upisa u zemljišne knjige mogao biti omogućen u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Funkcionalnost e-upisa u zemljišne knjige jedna je od funkcionalnosti razvijanih i financiranih kroz projekt IPA 2008 „One stop shop“ od strane Europske unije, ukpne vrijednosti 553.000,00 EUR.