Cijene kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

Cjenik

Posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija 3 %
Najniža ukupna provizija 3 %, ali ne manje od 530,00 EUR
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 3%
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 3 %
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 3 %

 

ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE – provizija od najmodavca (zakupodavca)
Postotak od mjesečne najamnine
1 mjesečna najamnina/zakupnina
2 mjesečne najamnine/zakupnine ako je Ugovor sklopljen na rok duži od 5 godine

 

PDV nije uključen u cijenu.

Euro-interijeri 
vl. Perger Diana
vl. Sočev Bernardica