Zaštita osobnih podataka | Euro-interijeri

Zaštita osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Voditelji zbirke osobnih podataka prikupljenih u osobnom kontaktu ili preko internet stranice www.euro.interijeri.hr je agencija za nekretnine EURO-INTERIJERI, A.T.MIMARE 3A, Zagreb, OIB:79093943587, kao voditelj zbirke (u nastavku: voditelj zbirke).

Vaše osobne podatke prikupljamo samo ukoliko se sami odlučite da nam ih date, odnosno priopćite. Davanjem podataka dajete i suglasnost da voditelj zbirke osobnih podataka vaše osobne podatke i informacije čuva, obrađuju i koriste za slijedeće namjene: komuniciranje s vama, statistička obrada, segmentacija potrošača, obrada u svrhu kupnje, prodaje, najma, zakupa ili bilo kojeg drugog prometa nekretnina, slanje ponuda, gradiva i pozivnica, izvođenje direktnog marketinga (preko telefona, e-pošte, SMS poruka i obične pošte), te telefonsko, pisano i elektronsko anketiranje.

U svrhu pružanja usluga, a u skladu s vašom suglasnošću, vaše osobne podatke možemo davati i nekom od naših ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka, zbog čega s vama u kontakt može doći i neka od tih osoba. Osim prethodno navedenih osoba, vaše osobne podatke nećemo davati nijednoj trećoj osobi.

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili spajanje podataka u zbirkama osobnih podataka, mijenjanje, upotrebu ili objavljivanje, uključujući i prijenos, izmjenu, blokiranje i brisanje. Vaši osobni podaci čuvat će se i koristiti do vašeg eventualnog pisanog opoziva. Osobni podaci koje nam dajete osobno, putem e-maila i preko ove internet stranice mogu se spajati s vašim osobnim podacima koje smo dobili preko vaših zastupnika ili opunomoćenika. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti suprotno vašoj danoj suglasnosti.

U vezi sa zaštitom osobnih podataka jamčimo vam da po pitanju njihove zaštite, osiguranja, vođenja evidencije zbirke osobnih podataka i drugih prava te obveza, pružamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere potrebne za sigurnu obradu i u cijelosti poštujemo važeće zakonodavstvo koje uređuje zaštitu osobnih podataka.

Prikupljanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ukoliko ne date privolu za obradu osobnih podataka nećemo vas moći obavještavati o novim proizvodima i uslugama, reklamnim akcijama odnosno inače komunicirati sa vama. Svoju privolu za obradu podataka možete bilo kada opozvati, također možete bilo kada zahtijevati uvid, prijepis, kopiranje, dopunu, popravak, blokiranje ili brisanje vaših osobnih podataka i to tako da nas pismeno kontaktirate na adresu: ANTE TOPIĆ MIMARE 3A, ZAGREB ili pošaljete elektronsku poruku na adresu: kontakt@euro.interijeri.hr